Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu H

01 tháng 4 2020 08:54

câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức mình ko nhớ


0

1


Kimo K

02 tháng 4 2020 03:51

Trong biểu thức có cộng trừ nhân chia thì ta nhân chia trước, cộng trừ sau. Mà không hiểu thì mở sách ra đọ̣c bạn nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn có 5 gói bánh và bạn đã ăn mất 1/4 một gói bánh Hỏi bạn còn lại bao nhiêu gói bánh?

0

Lihat jawaban (1)