Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

08 tháng 10 2022 14:27

câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức: b) B=(100−1)⋅(100−2)⋅(100−3)…(100−n) với n∈N^(∗) và tích có đúng 100 thừa số

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 15:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì tích trên có 100 thừa số nên thừa số 100‐n là thừa số thứ 100.</p><p>Ta thấy: 100‐1 là thừa số thứ 1</p><p>100‐2 là thừa số thứ 2</p><p>100‐3 là thừa số thứ 3</p><p>……………………..</p><p>100‐n là thừa số thứ 100</p><p>=&gt;n=100=&gt;100‐n=100‐100=0</p><p>Ta có: B=﴾100‐1﴿.﴾100‐2﴿.﴾100‐3﴿…﴾100‐n﴿</p><p>=&gt; B=﴾100‐1﴿.﴾100‐2﴿.﴾100‐3﴿…0</p><p>=&gt; B=0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Vì tích trên có 100 thừa số nên thừa số 100‐n là thừa số thứ 100.

Ta thấy: 100‐1 là thừa số thứ 1

100‐2 là thừa số thứ 2

100‐3 là thừa số thứ 3

……………………..

100‐n là thừa số thứ 100

=>n=100=>100‐n=100‐100=0

Ta có: B=﴾100‐1﴿.﴾100‐2﴿.﴾100‐3﴿…﴾100‐n﴿

=> B=﴾100‐1﴿.﴾100‐2﴿.﴾100‐3﴿…0

=> B=0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận