Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

24 tháng 8 2022 04:40

câu hỏi

Tính giá trị của biếu thức: A=c−(a+b−d)+a+(a−b) với a=−11/3;b=31/2;c=(−5)/3;d=5/12


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 05:58

Được xác nhận

Xin chào em Thanh T Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Chương 1_Đại số , Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ Bài giải chi tiết: A=c−(a+b−d)+a+(a−b) =c-a-b+d+a+a-b =a-2b+c+d với a=−11/3;b=31/2;c=(−5)/3;d=5/12 A=-11/3-2.31/2+(-5)/3+5/12 =-11/3-31-5/3+5/12 =(-11.4-31.12-5.4+5)/12 =-431/12 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận