Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

15 tháng 10 2022 15:32

câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức a) b×7 với b=8


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 15:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài số tự nhiên</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Thay b=8 vào biểu thức ta được 8.7=56</p><p>Vậy biểu thức có giá trị là 56 khi b=8</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài số tự nhiên

Câu trả lời chi tiết như sau:

Thay b=8 vào biểu thức ta được 8.7=56

Vậy biểu thức có giá trị là 56 khi b=8

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận