Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

05 tháng 10 2022 10:55

câu hỏi

tính giá trị biểu thức

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 11:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đào T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Hằng đẳng thức</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; (2x–3)(4x<sup>2</sup>+6x+9)–4x(2x<sup>2</sup>–1)</p><p>=(2x)<sup>3</sup>–3<sup>3</sup>–8x<sup>3</sup>+4x</p><p>=8x<sup>3</sup>–27–8x<sup>3</sup>+4x</p><p>=4x–27</p><p>Thay x=–1 vào biểu thức ta được: 4.(–1)–27=–4–27=–31</p><p>Vậy biểu thức có giá trị bằng –31 tại x=–1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Đào T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết như sau:

    (2x–3)(4x2+6x+9)–4x(2x2–1)

=(2x)3–33–8x3+4x

=8x3–27–8x3+4x

=4x–27

Thay x=–1 vào biểu thức ta được: 4.(–1)–27=–4–27=–31

Vậy biểu thức có giá trị bằng –31 tại x=–1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)