Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

24 tháng 10 2022 03:27

câu hỏi

Tính giá trị biểu thức: 4^(6):4^(4)−10^(3):10^(2)


18

3

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 04:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>4<sup>6</sup>:4<sup>4</sup>-10<sup>3</sup>:10<sup>2</sup>=16-10=6</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài giải chi tiết : 

46:44-103:102=16-10=6

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 04:18

Được xác nhận

<p>Xin chào Ca H.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ca H.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 04:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>4^(6):4^(4)−10^(3):10^(2)</p><p>=4^2-10^1</p><p>=16-10</p><p>=6<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

4^(6):4^(4)−10^(3):10^(2)

=4^2-10^1

=16-10

=6
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận