Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

24 tháng 10 2022 03:27

câu hỏi

Tính giá trị biểu thức: 4^(2).102−4^(3).17−4^(2).34


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 04:10

Được xác nhận

<p>Xin chào Ca H.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ca H.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 có phải là ước của 10 ko

3

Được xác nhận