Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam N

07 tháng 3 2023 12:58

câu hỏi

tính giá trị biểu thức 13.4.47+53.166-53.114


6

1


Minh T

07 tháng 3 2023 14:32

<p>13.4.47+53.166-53.114</p><p>=52.47+53.166-53.144</p><p>=2444+53.166-53.144</p><p>=2444+8798-7632</p><p>=11242-7632</p><p>=3610</p><p>&nbsp;</p>

13.4.47+53.166-53.114

=52.47+53.166-53.144

=2444+53.166-53.144

=2444+8798-7632

=11242-7632

=3610

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận