Square root
VBT
Calculator
magnet

Chang N

17 tháng 10 2022 14:22

câu hỏi

Tính giá trị:

Tính giá trị: 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 14:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Chang N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Chương Lượng giác</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>P=sin66°/cos24°+sin<sup>2</sup>60°–(2021–sin<sup>2</sup>30<strong>°)</strong></p><p>&nbsp; &nbsp;=sin24°/cos24°+sin<sup>2</sup>60°–2021+sin<sup>2</sup>60<strong>°</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp;</strong>=1+sin<sup>2</sup>60°+sin<sup>2</sup>60<strong>°</strong>–2021</p><p>&nbsp; &nbsp;=1+1–2021</p><p>&nbsp; &nbsp;=–2019</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Chang N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Chương Lượng giác

Câu trả lời chi tiết như sau: 

P=sin66°/cos24°+sin260°–(2021–sin230°)

   =sin24°/cos24°+sin260°–2021+sin260°

   =1+sin260°+sin260°–2021

   =1+1–2021

   =–2019

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận