Square root
VBT
Calculator
magnet

Duong N

01 tháng 11 2019 11:44

câu hỏi

tính giá trị 5x*(3x-y)


1

1


Lê H

02 tháng 11 2019 14:50

15x^2-5xy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hình thoi ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo, vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD. Hai đường thẳng để cắt nhau tại A

3

Lihat jawaban (1)