Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

07 tháng 10 2022 15:44

câu hỏi

Tính:g) 3/15−4/20;

alt

1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 15:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Phép cộng trừ phân số</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; 3/15−4/20</p><p>=1/5−1/5</p><p>=0</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Phép cộng trừ phân số

Lời giải chi tiết như sau:

    3/15−4/20

=1/5−1/5

=0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 16:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương Phân số</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>3/15−4/20</p><p>=1/5−1/5</p><p>=0</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương Phân số

Lời giải chi tiết như sau:

3/15−4/20

=1/5−1/5

=0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận