Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

24 tháng 9 2022 15:11

câu hỏi

Tính: f) 215+43+(−25)+(−25)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 15:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>f) 215+43+(−25)+(−25)</p><p>=215+43-50</p><p>=208</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V,

Đây là một bài tập thuộc Chương số tự nhiên.

Bài giải chi tiết:

f) 215+43+(−25)+(−25)

=215+43-50

=208

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận