Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

16 tháng 9 2022 14:51

câu hỏi

Tính e)(−0,435)⋅(1,35) f)(−4,0625):3,25


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 14:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Chương Phân Số</p><p>Lời giải chi tiết:</p><h1>(−0,435)⋅(1,35)</h1><p>= -2349/4000</p><p>&nbsp;</p><h1>(−4,0625):3,25</h1><p>= -5/4</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Phân Số

Lời giải chi tiết:

(−0,435)⋅(1,35)

= -2349/4000

 

(−4,0625):3,25

= -5/4

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận