Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc P

04 tháng 1 2023 13:05

câu hỏi

Tính diện tính hình vuông biết: a)Độ dài cạnh là 5cm b)Chu vi của hình vuông là16cm

Tính diện tính hình vuông biết:

a)Độ dài cạnh là 5cm 

b)Chu vi của hình vuông là16cm

alt

4

2


Nguyễn C

04 tháng 1 2023 13:29

<p>a)diện tích hình vuông là:</p><p>5.5=25(cm<sup>2</sup>)<br>b)độ dài cạnh hình vuông là<br>16:4=4(cm)</p><p>diện tích hình vuông là</p><p>4.4=16(cm<sup>2</sup>)<br>&nbsp;</p>

a)diện tích hình vuông là:

5.5=25(cm2)
b)độ dài cạnh hình vuông là
16:4=4(cm)

diện tích hình vuông là

4.4=16(cm2)
 

Thư H

04 tháng 1 2023 23:01

<p>Độ dài cạnh của hình vuông là</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 16÷5=3, 2(cm)&nbsp;</p><p>Diện tích của hình vuông là</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3,2×3, 2=10, 24(cm²)&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số:10, 24cm²</p>

Độ dài cạnh của hình vuông là

                16÷5=3, 2(cm) 

Diện tích của hình vuông là

               3,2×3, 2=10, 24(cm²) 

           Đáp số:10, 24cm²

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bbfbkhbfogh

6

Lihat jawaban (2)

mn giải giùm em với ạ em cần gấp ạ

2

Được xác nhận