Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng N

13 tháng 4 2020 10:58

câu hỏi

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m


0

1


Ngọc N

14 tháng 4 2020 01:16

Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khoảng cách từ nhà bạn Hoa đến trường khoảng 800m, ngắn hơn khoảng cách từ nhà bạn Huy đến trường 400m. Bạn Huy muốn đến nhà bạn Hoa thì phải đi qua trường. Hỏi nhà bạn Huy cách nhà bạn Hoa khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?

8

Lihat jawaban (1)