Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

02 tháng 2 2020 08:28

câu hỏi

tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 cm chiều rộng 4 cm chiều cao 5 cm


1

2


Lê T

02 tháng 2 2020 12:49

dtxq :(7+4)*2*5=110cm2 dttp:110+(7+4)*2=132cm2

Nguyễn T

02 tháng 2 2020 15:26

Chào con! DTXQ: (7 + 4) × 2 × 5 = 110(cm2) DTTP: 110 + 2 × 7 × 4 = 166(cm2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dãy 1: 3,22,5,9,27 Dãy 2: 5,11,22,7,35 Dãy 3: 5,17,?,23,? Giải giúp em 2 dấu chấm hỏi Ghi giúp em lời giải chi tiết ạ Cảm ơ nhiều!😍😍

33

Được xác nhận