Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm Đ

20 tháng 1 2020 15:02

câu hỏi

Tính diện tích một tam giác có 3 cạnh lần lượt dài 3cm, 4cm, 5cm


0

1


Nguyễn T

21 tháng 1 2020 05:48

Chào con! Diện tích tam giác này bằng 6cm2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một thập kỷ là bao nhiêu năm

3

Lihat jawaban (2)