Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga A

05 tháng 4 2020 01:53

câu hỏi

Tính diện tích một hình tam giác biết trung bình cộng hai cạnh góc vuông là 22,5 cm và cạnh góc vuông này bằng 4\3 cạnh góc vuông kia ?


0

1


Ngọc N

06 tháng 4 2020 02:13

Tổng độ dài hai cạnh góc vuông là: 22,5 x 2 = 45 (cm) (Dạng toán: tổng tỉ) Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 3 = 7 (phần) Độ dài cạnh góc vuông lớn hơn là: (45 : 7) x 4 = 180/7 (cm) Độ dài cạnh góc vuông nhỏ hơn là: (45 : 7) x 3 = 135/7 (cm) Diện tích một hình tam giác là: 180/7 x 135/7 : 2 = 12150/49 (cm2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa hàng bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn mua một chiếc áo .biết khi bán chiếc áo đó cửa hàng lãi 8% .hỏi cửa hàng bán chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền

3

Lihat jawaban (2)