Square root
VBT
Calculator
magnet

Dinh L

04 tháng 1 2020 11:14

câu hỏi

Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài đố vui nếu một mảnh đất hình tam giác có diện tích bằng Diện tích hình chữ nhật ở trên và có chiều cao bằng 2/5 chiều dài hình chữ nhật thì độ dài đáy của mảnh đất hình tam giác bằng bao nhiêu mét


0

1


Kirito K

12 tháng 1 2020 13:31

diện tích là 250 vuông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh em thử nhắn (hết dịch tao đi học) rồi nhấn chữ đầu tiên năm cái xem nó ra cái gì Nhớ để lại chữ mà anh em ghi được nha.

47

Lihat jawaban (3)