Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

01 tháng 11 2022 09:17

câu hỏi

tính diện tích lối vào và diện tích phòng chính của 1 căn hộ có sơ đồ như sau

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 13:13

Được xác nhận

Xin chào em Thu H Đây là một bài tập thuộc Toán 10 Bài giải chi tiết: Diện tích Lối vào căn hộ là : 10.30=300dm2 Diện tích phòng chính là: (10+15).(90-30)=1500dm2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn lim

6

Được xác nhận