Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương T

11 tháng 2 2020 04:55

câu hỏi

Tính diện tích hình bình hành:a) Độ dài đáy là 12 cm, chiều cao là 8 cm.B) Độ dài đáy là 85 dm, chiều cao là 7 m


0

1


Nguyễn T

13 tháng 2 2020 05:32

Chào con! a) Diện tích hình bình hành là: 12 × 8 = 96 (cm2) b) Đổi 7m = 70dm Diện tích hình bình hành là: 70 × 85 = 5950 (dm2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai thùng chứa tất cả 850 lít dầu , thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 12 lít.Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu

0

Lihat jawaban (4)