Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

25 tháng 11 2019 10:21

câu hỏi

tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây


0

1


Sang N

24 tháng 2 2020 09:23

đố cậu tìm diện tích hình vuông.Biết nếu mở rộng hình vuông thêm 4cm thì diện tích tăng 36cm2 thì làm thế nào chỉ tớ với

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai thùng chứa tất cả 850 lít dầu , thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 12 lít.Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu

0

Lihat jawaban (4)