Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

13 tháng 1 2020 14:17

câu hỏi

tính diện tích của hình tròn có đường kính 5dm


0

1


Ly_giang L

14 tháng 1 2020 03:50

5×3,14=?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)