Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

07 tháng 2 2020 09:05

câu hỏi

tính diện tích 1 mảnh đất dc ghép bởi hình cn và hình vuông


0

1


Nguyễn T

08 tháng 2 2020 13:45

Chào bạn! Bạn ơi hình kích thước thế nào?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

132.39...120.40

6

Lihat jawaban (3)