Square root
VBT
Calculator
magnet

Điểm N

05 tháng 11 2021 13:39

câu hỏi

Tính dùm mình bằng cách thuận tiện nhất 3254 +146 +1698 với ạ


9

2


HOÀNG B

06 tháng 11 2021 15:56

( 3254+146)+1698. =3400. +1698. =5098

Hannie H

13 tháng 11 2021 15:35

= (3254+146)+1698 = 3400+1698 = 5098.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trang17trang18

8

Lihat jawaban (1)