Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

Yêu cầu 6 ngày trước

câu hỏi

Tính dưới dạng lũy thừa d) 2^(5)⋅8


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

<p>Chào em Hải Y<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài lũy thừa<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>2<sup>5.</sup>8=2<sup>5</sup>.2<sup>3</sup>=2<sup>8</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Hải Y
Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Bài lũy thừa
Lời giải chi tiết như sau:

25.8=25.23=28
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

C=((2x)/(2x^(2)−5x+3)−5/(2x−3)):(3+2/(1−x)) b) Tìm GTNN của C với x∈Z

1

Được xác nhận