Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh C

11 tháng 10 2020 13:09

câu hỏi

Tính độ dài các cạnh của hình tam giác, biết chu vi là 22m và các cạnh của tam giác này tỉ lệ với 2;4;5


3

1


Nguyễn P

05 tháng 11 2020 15:07

Các cạch có độ dài lần lượt là 4m, 8m và 10m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận