Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

11 tháng 9 2022 17:13

câu hỏi

Tính d) 7/9+(6/11+(−7)/9)

alt

0

2

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

11 tháng 9 2022 17:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, bài phép cộng và phép trừ</p><p>Bài giải chi tiết: &nbsp;7/9+(6/11+(−7)/9)=7/9-7/9+6/11=6/11</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, bài phép cộng và phép trừ

Bài giải chi tiết:  7/9+(6/11+(−7)/9)=7/9-7/9+6/11=6/11

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. 

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 9 2022 17:21

Được xác nhận

<p>Chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc chương trình toán 7, Bài cộng trừ số hữu tỉ</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; 7/9+(6/11+(−7)/9)</p><p>= 7/9 + 6/11 − 7/9</p><p>= (7/9 − 7/9) +6/11</p><p>= 0+6/11</p><p>=6/11</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc chương trình toán 7, Bài cộng trừ số hữu tỉ

Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:

    7/9+(6/11+(−7)/9)

= 7/9 + 6/11 − 7/9

= (7/9 − 7/9) +6/11

= 0+6/11

=6/11

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận