Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

19 tháng 1 2021 12:32

câu hỏi

Tính chu vi hình tròn có đường kính là 2,5m.


10

1


N. Phương

20 tháng 1 2021 03:53

Chu vi hình tròn 2,5 x3,14 = 7,85m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một thùng không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5dm rộng3dm cao2,5dm Tính diện tích tong thùng đó

1

Lihat jawaban (1)