Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

10 tháng 2 2020 05:05

câu hỏi

Tính chu vi của hình tròn lớn biết hình tròn tâm O có chu vi bằng 9,42 cm, hình tròn tâm O có chu vi bằng 6,28 cm


0

1


Nguyễn T

10 tháng 2 2020 12:45

?????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình lập phương là gì?

0

Lihat jawaban (1)