Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ B

28 tháng 10 2022 06:06

câu hỏi

Tính chiều dài và chiều rộng lá cờ biết tỉ số giữa chúng là 2/3 và vó diện tích 54000cm²


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 06:21

Được xác nhận

Xin chào em Vũ B Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập Câu trả lời chi tiết như sau: Gọi chiều rộng của lá cờ là 2a (cm) Chiều dài lá cờ là: 3a (cm) Diện tích của chúng là 54000 cm² nên ta có: 2a.3a=54000 6a²=54000 a²=9000 a=30√10 cm Vậy chiều dài là: 90√10 cm Chiều rộng là: 60√10 cm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận