Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung T

08 tháng 10 2020 07:52

câu hỏi

tính chiều cao và diện tích tam giác đều cạnh là 8cm


3

1


Huyền T

24 tháng 10 2020 09:54

Chiều cao là 4 căn 3 Diện tích là 16 căn 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải hệ phương trình: -1=2a+b 1=a+b

7

Lihat jawaban (1)