Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu N

10 tháng 4 2020 14:24

câu hỏi

Tính chất vật lí của hidro sunfua và lưu huỳnh đioxit?


0

1


Đoàn T

12 tháng 4 2020 08:11

Tính chất vật lý của hiđro sùnua là chất không màu, có mùi trứng thối, độc. Khi tan tạo thành axit yếu axit sunfuhiđric.Còn lưu huỳnh đioxit là chất không màu, nặng hơn không khí, mùi sốc, tan được trong nước.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hòa tan 10,05 gam hỗn hợp gồm Mg,Zn,Fe trong dung dịch chứa HNO3 và KHSO4,thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y tỉ khối so với hidro bằng 8 và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối trung hòa.Biết các khí đo ở đktc,khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5.Giá trị m là

7

Lihat jawaban (1)