Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm B

18 tháng 4 2020 09:18

câu hỏi

tính chất và cấu tạo của nam châm là gì?


0

1


Sky S

20 tháng 4 2020 07:05

cấu tạo của thân nhân trong cuộc thay đổi âm và dương😈

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một bến xe A, bến xe B và 1 con đường. Trình bày vị trí để A có thể qua C thẳng tới B(thẳng hết 3 diểm) sao cho ngắn nhất có thể

1

Lihat jawaban (1)