Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

12 tháng 7 2021 02:22

câu hỏi

tính chất giao hoán phép nhân làm sao ạ


9

3


Homicidal H

14 tháng 7 2021 04:15

thì đổi ngược lại 🤣🤣🤣

Homicidal H

14 tháng 7 2021 04:17

mình giải giùm bạn rồi nên bạn theo dõi mình đê😅😅😅

Chu M

15 tháng 7 2021 13:20

đổi chỗ các thừa số cho nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

145× 235 =?

0

Lihat jawaban (3)