Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

13 tháng 1 2021 11:50

câu hỏi

Tính chất giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai


12

1


Y. Như

13 tháng 1 2021 13:49

Trước khi Liên Xô tham chiến: CTTG II mang tính chất phi nghĩa Sau khi Liên Xô tham chiến --> Chính nghĩa, tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

những cơ hội đánh pháp mà triều nguyễn bỏ lỡ năm 1858-1884

2

Lihat jawaban (1)