Square root
VBT
Calculator
magnet

Bách Đ

05 tháng 12 2021 14:29

câu hỏi

Tính chất của gương cầu lồi là gì?


33

3


Ánh X

06 tháng 12 2021 13:15

ảnh không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật :))

Kirito_cute K

09 tháng 12 2021 07:13

💯💯💯

Kirito_cute K

09 tháng 12 2021 07:14

gương mẫu điện thoại ☎☎☎

Kirito_cute K

13 tháng 1 2022 06:00

ê bạn k mấy dị

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mô tả hiện tượng chứng tỏ có sự tồn tại của áp suất chất lỏng

3

Được xác nhận

hãy thiết lập mạch điện: gồm 2 bóng đèn mắc song song, 1 khóa K điều khiển 2 đèn, nguồn điện 2 pin nối tiếp nhau và các dây nối. Hãy dùng mũi tên để chỉ chiều dòng điện trong mạch

4

Lihat jawaban (1)