Square root
VBT
Calculator
magnet

Tjnannjechan T

15 tháng 8 2022 10:16

câu hỏi

Tính độc dài cạnh của hình lục giác đều biết chu vi của nó bằng : 12cm


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 01:37

Được xác nhận

Xin chào em Tjnannjechan T Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Hình học: Đa giác. Diện tích đa giác, Bài 1: Diện tích đa giác Bài giải chi tiết: Gọi độ dài cạnh hình lục giác là a Theo đề bài 6a=12cm =>a=2cm Vậy độ dài cạnh đa giác là 2cm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận