Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

30 tháng 8 2022 08:28

câu hỏi

Tính các GTLG của các góc sau: (7π)/2

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

30 tháng 8 2022 09:12

Được xác nhận

Xin chào em Huy H Đây là một bài tập thuộc Chương 6 - Đại số: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác, Bài 1: Cung và góc lượng giác. Giá trị lượng giác của một cung Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận