Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

06 tháng 9 2022 15:27

câu hỏi

Tính: c) 0,625+((−2)/7)+3/8+((−5)/7)+12/3;

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 16:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc chương Số học: Phân số, bài Phân số.</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là câu hỏi thuộc chương Số học: Phân số, bài Phân số.

Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher117

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 16:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc chương Số học: Phân số, bài Phân số.</p><p>Lời giải chi tiết :</p><p>c) 0,625+((−2)/7)+3/8+((−5)/7)+12/3</p><p>=5/8-2/7+3/8-5/7+4</p><p>=(5/8+3/8)-(2/7+5/7)+4</p><p>=1-1+4=4<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là câu hỏi thuộc chương Số học: Phân số, bài Phân số.

Lời giải chi tiết :

c) 0,625+((−2)/7)+3/8+((−5)/7)+12/3

=5/8-2/7+3/8-5/7+4

=(5/8+3/8)-(2/7+5/7)+4

=1-1+4=4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận