Square root
VBT
Calculator
magnet

Tống T

15 tháng 11 2022 06:12

câu hỏi

Tính bằng hai cách 9,4-2,5-4,7

Tính bằng hai cách 

9,4-2,5-4,7

 


1

1


BugBugss B

19 tháng 11 2022 07:23

<p>C1 : 9,4-2,5-4,7 = 2,2</p><p>C2 : 9,4-(2,5+4,7)= 2,2. Bạn thử tính lại xem nha😅Tại mình sợ là sai ớ</p>

C1 : 9,4-2,5-4,7 = 2,2

C2 : 9,4-(2,5+4,7)= 2,2. Bạn thử tính lại xem nha😅Tại mình sợ là sai ớ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

49×56=

7

Lihat jawaban (1)