Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc H

15 tháng 4 2020 02:37

câu hỏi

tính bằng cách thuận tiện nhất 47/19÷15/32-47/19÷15/17


0

1


Tạ M

24 tháng 4 2020 04:05

47/19

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)