Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên L

06 tháng 2 2020 13:17

câu hỏi

tính bằng cách thuận tiện nhất. 2,5×10+2,5


1

11


Bui T

07 tháng 2 2020 09:55

2,5×10+2,5 =2,5×10=25 =25+2,5=27,5 vậy:2,5×10+2,5=27,5 Nha bn

Nguyễn T

12 tháng 2 2020 08:56

2,5x10+2.5=2,5x10+2,5x1=2,5x(10+1)=2,5x11=27,5

Su S

13 tháng 2 2020 13:45

đúng rồi 👍 tin mình đi ý này mới đúng nè bạn

Giang O

07 tháng 2 2020 10:00

=25+2,5 =27,5 nha

Slenderman S

08 tháng 2 2020 15:27

2,5×10+2,5 =2,5×10 =25

Kaka K

09 tháng 2 2020 02:33

=27,5

Slenderman S

09 tháng 2 2020 05:06

bằng 27

Nguyen D

10 tháng 2 2020 09:32

ngáo ak, tính băng máy tính đấy

DK G

11 tháng 2 2020 09:25

27,5

Lê M

12 tháng 2 2020 04:13

27,5 2,5×10=25 =25+2,5 =27,5 Đáp số: 27,5

Azi K

13 tháng 2 2020 01:32

27.5

MÈO X

13 tháng 2 2020 11:31

5tan 7ta bằng bao nhiêu tấn a

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)