Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng P

20 tháng 2 2020 03:37

câu hỏi

Tính bằng cách thuận tiện nhất 5,4 : 0,4 × 420 + 4,5 × 580 × 3


0

2


Nguyễn T

24 tháng 2 2020 05:58

Chào bạn! 5,4 : 0,4 × 420 + 4,5 × 580 × 3 = 5,4 : 4/10 × 42 × 10 + 4,5 × 58 × 10 × 3 = (5,4 × 10) × 2,5 × 42 + (4,5 × 10) × 58 × 3 = 54 × 2,5 × 42 + 45 × 58 × 3 = 27 × 2 × 2,5 × 42 + 5 × 9 × 58 × 3 = 27 × 5 × 42 + 5 × 27 × 58 = 27 × 5 × (42 + 58) = 135 × 100 = 13500

Hoàng P

27 tháng 2 2020 09:30

Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Carspa S

24 tháng 2 2020 03:27

13.500

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một tổ thợ mộc trong 3 giờ đóng được 6 cái bàn.Hỏi tổ đó trong 6 giờ đóng được mấy cái bàn

13

Lihat jawaban (1)