Square root
VBT
Calculator
magnet

Linhhh L

09 tháng 1 2023 13:10

câu hỏi

Tính bằng cách thuận tiện nhất

Tính bằng cách thuận tiện nhất

 

alt

2

1


Ngọc N

10 tháng 1 2023 10:08

<p>5,6 x 2 + 2,8 x 8 + 11,2 - 48,5</p><p>= 11,2 + 11,2 + 11,2 - 48,5</p><p>= 11,2×(1 + 2 + 2 )- 9,7 x 5</p><p>= 11,2 x 5 - 9,7 x 5</p><p>= ( 11,2 - 9,7 ) × 5</p><p>= 1,5 x 5</p><p>= 7,5</p><p>&nbsp;</p>

5,6 x 2 + 2,8 x 8 + 11,2 - 48,5

= 11,2 + 11,2 + 11,2 - 48,5

= 11,2×(1 + 2 + 2 )- 9,7 x 5

= 11,2 x 5 - 9,7 x 5

= ( 11,2 - 9,7 ) × 5

= 1,5 x 5

= 7,5

 

Ngọc N

10 tháng 1 2023 10:09

5,6 x 2 + 2,8 x 8 + 11,2- 48,5 = 11,2 + 11,2 + 11,2 - 48,5 = 11,2 x mở ngoặc 1 + 2 + 2 - 9,7 x 5 = 11,2 x 5 - 9,7 x 5 = mở ngoặc 11,2 - 9,7 đóng ngoặc nhân 5 bằng 1,5 x 5 = 7,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)