Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

07 tháng 11 2019 13:10

câu hỏi

Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,3×6,7+9,3×3,3


0

1


꧁༺ K

11 tháng 11 2019 13:31

9,3x6,7+9,3x3,3 = ( 6,7 + 3,3 ) x 9,3 = 10 x 9,3 = 93

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chỉ cho em 13.472 : 421

9

Lihat jawaban (2)