Square root
VBT
Calculator
magnet

Toàn M

03 tháng 12 2019 12:24

câu hỏi

Tính bằng cách thuận tiện: 100-99+98-97+96-95+94-93+92-91+90


0

2


Lương T

22 tháng 2 2020 15:17

(100-99)+(98-97)+(96-95)+(94-93)+(92-91)+90 =1+1+1+1+1+90 =95

Nam T

22 tháng 2 2020 15:47

95

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hay quá

6

Lihat jawaban (2)