Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

14 tháng 9 2022 03:13

câu hỏi

Tính bàng cách họp lý nếu có : 34-53-112+29


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

14 tháng 9 2022 04:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc chương số hữu tỉ</p><p>Lời giải chi tiết:&nbsp;</p><p>34-53-112+29</p><p>= -19-112+29</p><p>= -131+29</p><p>= -102</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là câu hỏi thuộc chương số hữu tỉ

Lời giải chi tiết: 

34-53-112+29

= -19-112+29

= -131+29

= -102

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận