Square root
VBT
Calculator
magnet

Maru T

14 tháng 3 2023 11:17

câu hỏi

Tính bài tính sau

Tính bài tính sau

alt

12

2


Vy N

15 tháng 3 2023 14:02

<p>79/30</p>

79/30

Hà V

18 tháng 3 2023 13:58

<p>Gửi bạn</p>

Gửi bạn

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1: Tìm x,y a)x^2+2y^2+2xy-2x+2=0

16

Được xác nhận