Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào D

25 tháng 10 2022 14:33

câu hỏi

tính ab biết IH là đường trung bình của hình thang

alt

6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:37

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: Ta có: IH=(AB+DC)/2 =>AB=2.IH-DC=2.6-8=4 cm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đào D,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Đường trung bình của hình thang thì <strong>song song hai đáy và dài bằng nửa tổng độ dài hai đáy</strong>.</p><p>=&gt; IH=(AB+CD)/2</p><p>=&gt; AB=4cm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đào D,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

Đường trung bình của hình thang thì song song hai đáy và dài bằng nửa tổng độ dài hai đáy.

=> IH=(AB+CD)/2

=> AB=4cm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)